Česká koruna CZK Euro EUR

Vyhledat

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.europarfemy.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.europarfemy.cz je společnost EURO SHOP s.r.o., se sídlem Orel 63, 538 21 Slatiňany, IČO: 27512541, DIČ: CZ27512541, tel: +420 491 204 252, e-mail: info@europarfemy.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C23447 (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Podnikání je provozováno na těchto omezených územích: Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko, Spojené království a/nebo Normanské ostrovy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro účely těchto obchodních podmínek vymezuje prodávající následující pojmy:

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – je osoba, která odebírá zboží od prodávajícího s tím, že se rozlišuje, zdali se při uzavírání a plnění smlouvy jedná o podnikající fyzickou osobu či právnickou osobu kupujícího, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti či zdali se jedná o fyzickou osobu spotřebitele, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, popř. jiná smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé prodávající jakožto podnikatel. Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány v souladu s § 1810 NOZ a násl.

OBJEDNÁVKA

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na e-mail uvedený v objednávce. Pokud kupující neobdrží do 24 hod. od odeslání objednávky potvrzovací e-mail, kontaktuje prodávajícího, a to telefonicky či prostřednictvím kontaktního formuláře.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah, tj. je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s objednávkou, tedy akceptací objednávky  (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu zahrnující i náklady za dopravu a balné. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Dodání zboží realizuje prodávající přes externí společnosti, a to Českou poštu, s.p., PPL kurýrní službu, SPS kurýrní službu, osobní odběr na pobočkách Zásilkovny, a dále umožňuje osobní odběr balíčku na své prodejně v Pardubicích.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně: v hotovosti či bezhotovostně v provozovnách prodávajícího, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny vč. DPH a všech souvisejících poplatků. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Některé obrázky jsou či mohou být pouze ilustrativní, a to v případě, že dojde ke změně obchodního balení, nebo obalu výrobcem. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - faktura. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Na internetové doméně prodávajícího jsou uvedeny mimo jiné sazby nákladů spojených s balením a dodáním zboží, když tyto sazby platí pouze pro doručování v rámci území ČR. Prodávající dále umožňuje zaslání zboží i na Slovensko, při sazbě nákladů spojených s balením a dodáním zboží jím uvedené na internetové doméně prodávajícího. Pakliže bude nezbytné, pro nesoučinnost kupujícího, opakovaně doručit zboží, event. jej doručit jiným způsobem než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.

Zobrazení zboží - obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodů nově formulované vůně, či vnějšího vzhledu krabičky.

Testery nejsou určeny k osobní spotřebě koncovými zákazníky. Testery mohou být použity pouze k prezentaci a vyzkoušení parfémů nebo kosmetiky při prodeji v provozovnách kupujících. Objednávkou testeru kupující bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se nepoužít tester k osobní spotřebě ani jej dále neprodat koncovému zákazníkovi.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nákup na DIČ je možné pouze pro plátce DPH registrovaných v České republice.

Jakákoli objednávka výrobků následujících značek nesmí překročit pět (5) jednotek stejné referenční položky (SKU): Azzaro, Cacharel, Diesel, Ralph Lauren, Viktor&Rolf, Urban Decay, Paloma Picasso, Guy Laroche.

NÁKUP ZBOŽÍ NA HEUREKA.CZ

Internetový obchod Europarfemy.cz nabízí své zboží i na srovnávacím webu Heureka.cz, kde si ho můžete také zakoupit. Vybraný produkt najdete přes tento srovnávací web, kliknete na tlačítko Koupit na Heurece a po vyplnění kontaktních údajů odešlete objednávku.

Prodejcem zboží je v tomto případě stále internetový obchod Europarfemy.cz, celý proces nákupu ale řeší web Heureka.cz. Když budete mít jakékoliv dotazy ohledně nákupu zboží a jeho platby, obracejte se prosím přímo na zákaznickou linku webu Heureka.cz na čísle 488 570 070. 

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě nepředvídatelných okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pakliže výrobce zboží (dodavatel) obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh či pokud jsou objednací údaje v objednávce kupujícího neúplné.

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 60 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná ve smyslu § 1837 písm. g) NOZ o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. krémy, řasenky, rtěnky apod.). Spotřebitel je povinen do 60 dnů od odstoupení předat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Prodávající je povinen do 14 dnů od odstoupení smlouvy vrátit spotřebiteli peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem (tj. na jím udané číslo bankovního účtu či adresu bydliště). Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ spotřebitel. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. 

Zboží je možné vrátit následujícími způsoby:
1) doručit na naši prodejnu

2) zaslat přes Zásilkovnu
- Zboží dobře zabalte, na krabici napište „VRÁCENÍ ZBOŽÍ“  a přineste jej na pobočku Zásilkovny, která umožňuje zaslání zboží zpět.
- Obsluze jen řekněte PIN 97771278 a předejte balíček. Obsluha vám vydá potvrzení o převzetí.
-  Vrácení zboží přes službu Zásilkovna je v případě odstoupení od smlouvy zpoplatněno částkou 50 Kč, která vám bude dodatečně odečtena při vrácení peněz na váš účet.

3) zaslat bez dobírky na adresu:
EUROPARFEMY.CZ
Kumburský Újezd 111

509 01 Nová Paka

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení NOZ. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat.  Pokud je objednávka hrazena předem, platba vám bude vrácena zpět v několika následujících dnech. Zásilku zašlete na adresu EUROPARFEMY.CZ, Kumburský Újezd 111, 509 01 Nová Paka (doporučeně).

REKLAMACE A ZÁRUKA ZBOŽÍ

Na veškeré zboží se vztahu záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že zboží bylo kupujícím (i spotřebitelem) již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu opotřebení či spotřebování obsahu (např. v případě parfému k vypotřebování části obsahu nádobky apod.), tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a kupující je tak povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný nebo spotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod. a jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3, třetí odtrh Směrnice 97/7/ES). Důsledkem takového jednání je pak právo prodávajícího, aby ponížil kupní cenu o poměrnou část kupní ceny, která představuje výši škody, která mu tím vznikla. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající ponížil vrácené peněžní prostředky o výši škody dle shora uvedeného, tedy tuto si započetl.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího či jiných společností.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

DORUČENÍ

Při objednávkách do 300 Kč účtujeme 30 Kč za balné. Zpoplatnění balného u malých zásilek nám pomáhá pokrýt náklady spojené s balícím materiálem a prací skladníků.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Jakákoliv výhra či výherní soutěž provozovaná společnosti EURO SHOP s.r.o. není právně vymahatelná a nelze uplatnit reklamaci.

Je-li kupujícímu spolu se zbožím poskytnut prodávajícím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží spolu s dárkem. Dárkové poukazy s omezenou dobou platnosti neprodlužujeme.

Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, v takovém případě mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

Veškerá prezentace zboží umístěna na internetové doméně www.europarfemy.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce, stejně tak obchodní podmínky.

Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí právem českým; tím nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele.

Dne 12. 2. 2024

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.